Uvoz i izvoz je imao ogroman uticaj na svjetsku ekonomiju, kulturu i politiku, a u današnjem tekstu vam otkrivamo kako se to trgovina mijenjala kroz istoriju.

Industrija uvoza je sigurno imala jedan od najvećih uticaja na modernu civilizaciju, ali uprkos tome što je jedan od važnih dijelova modernog života, veliki broj ljudi ne zna mnogo o industriji i kakav je bio njen uticaj na oblikovanje istorije.

Od nastanka civilizacije pa sve do razvoja moderne globalne ekonomije, razmjena dobara i ideja, prevoza roba preko granica je bio katalizator za ekonomski rast, kulturnu razmjenu i političku snagu.

Razmjena u bronzanom dobu – zlatna prilika

Razmjena između civilizacija datira od bronzanog doba kada su trgovinski putevi popvezivali Mesopotamiju i dolinu Inda. Upravo ti trgovinski putevi su omogućavali razmjenu dobara kao što su začini, materijali i tekstil.

Međutim, resursi nisu bili jedina stvar koja se razmjenjivala, upravo ti trgovački putevi su na kraju pomogli širenju ideja i tehnologija širom različitih zemalja i kontinenata. Moglo bi se reći da je trgovina u bronzanom dobu bila zlatna prilika za zemlje i njihove vođe. Na primjer, drevni Egipat je postao jedno od najbogatijih i najmoćnijih kraljevstava na svijetu zato što su trgovali resursima poput zlata i slonove kosti.

Put svile

Put svile koji je povezivao Kinu sa Mediteranom važi za jedan od najpoznatijih trgovačkih puteva na svijetu. Iako je danas sinonim za trgovinu svilom kao što mu samo ime kaže, svila nije bila jedini snažan resurs koji se prebacivao preko okeana. Putevima svile su se razmjenivali začini, čajevi, žad kao i ostala dobra.  I nisu u pitanju bila samo fizička dobra, Put svile je pokrenuo kulturnu razmjenu između istoka i zapada uz širenje budizma i hrišćanstva duž cijele rute.

Uspon istoka, posebno Kine, u srednjem vijeku se može pripisati upravo Putu svile i bogatstvu koje je stvoreno trgovinom. To je Kinezima omogućilo da izgrade svoju ekonomiju i vojsku čineći ih jednom od njmoćnijih političkih snaga na svijetu do dana današnjeg.

U 15 i 16 vijeku izvoz/uvoz je doživio veliku prekretnicu i to zato što su u Evropi otkrivene nove teritorije i resursi. Eksploatacija ovih resursa dovela je do uspostavljanja kolonijalne imperije što je olakšalo trgovinu robom između kolonizatora i kolonija. U 18. i 19 vijeku Industrijska revolucija je transformisala način na koji su se robe proizvodile i razmjenjivale, a to je dovelo do povećanja internacionalnih razmjena. Predstavljanje parnih brodova i vozova omogućili su brži i efikasniji transport dobara kao i razvoj internacionalnih banaka i kompanija za uvoz/izvoz.

U prvoj polovini 20. vijeka veliki uticaj na trgovinu imala su dva svjetska rata zbog kojih je uspostavljena protekcionistička politika od strane mnogih zemalja. Nakon Drugog svjetskog rata došlo je do uspostavljanja međunarodnih trgovinskih sporazuma košto su: Opšti sporazum o carinama i trgovini, a zajedno sa  Svjetskom trgovinskom organizacijom za cilj su imali promociju slobodne i fer trgovine među nacijama.

Četiri trenutno najveće sile za uvoz i izvoz na svijetu su:

  • Sjedinjene Američke Države
  • Kina
  • Japan
  • Evrospka unija

I dan danas uvoz i izvoz igraju veoma važnu ulogu u globalnoj ekonomiji, jer se zemlje bave trgovinom robom i uslugama kako bi stekle resurse koji su im neophodni kako bi zadovoljili potrebe svog stanovništva.  Uspon globalizacije i napredak tehnologije su olakšali međunarodnu trgovinu povezujući ljude širom svijeta.

 

Iz kategorije:
Novosti

Post a comment

Your email address will not be published.